Twee keer per jaar geeft het Wijkplatform een wijkkrant uit met het laatste nieuws uit de wijk. Deze krant wordt huis-aan-huis verspreid

in de wijk Haveltermade.

 

Kopij

Heeft u kopij voor uw wijkkrant? Stuur uw tekst en/of foto naar
email: redactiekijkopdewijk@gmail.com

Verschenen wijkkranten

De wijkkrant kunt u hieronder downloaden:

Kijk-op-de-wijk-editie-december-2015

Kijk op de Wijk-2016-1

 Kijk op de Wijk editie maart 2016

 Kijk op de Wijk editie juni 2016

kijk-op-de-wijk-editie-november-2016

Kijk op de Wijk- editie januari 2017

Kijk op de Wijk editie Juni 2017