Visie en doelen wijkplatform

Wijkgericht werken betekent een gezamenlijke aanpak van wensen en problemen in de wijken van Meppel. Het doel is de leefbaarheid te verbeteren en de verantwoordelijkheid van bewoners voor hun eigen woonomgeving te vergroten. Niet alleen door het bewaken van de grote lijnen, maar juist door deze verantwoordelijkheid en bijbehorende mogelijkheden tastbaar te maken en in de praktijk te brengen.

Wijkgericht werken is dus gericht op zowel het gewenste, gedeelde resultaat als het vinden van de weg daar naartoe. Het wijkplatform brengt de diverse betrokkenen samen en vormt voor bewoners een springplank naar de gemeente, politie en andere organisaties. Als een specifiek onderwerp erom vraagt, zal door het wijkplatform een werkgroep worden ingesteld zodat de betrokkenen via korte lijnen een wens of probleem kunnen uitwerken.

Om ervoor te zorgen dat de partijen hun ideeën, wensen en plannen met elkaar delen verzorgt het wijkplatform diverse middelen van communicatie. In dit digitale en flexibele tijdperk is deze website natuurlijk één van die middelen.

Nog veel mogelijkheden voor wijkgericht werken

Sinds de oprichting van het Wijkplatform Haveltermade in 1997 heeft de aanpak ook in de wijkdelen en al vele vruchten afgeworpen. Het concept wint ieder jaar meer populariteit binnen de gemeente en de diverse bedrijven, stichtingen en verenigingen. Voor de bewoners is het nu zaak om een stem te laten horen aan deze luisterende oren, rechtstreeks of via het wijkplatform.

Het is tenslotte uw wijk!