Welkom op de website van uw Wijkplatform                  

Zaterdag 15 September  Onthulling Visdiefjes en in gebruik nemen Sociaal Sofa,, en dat alles aan de Thorbeckelaan   aanvang 16.00uur                                    

 

Wijkplatform Haveltermade

Wijkgericht werken betekent een gezamenlijke aanpak van wensen en problemen in de wijken van Meppel. Het doel is de leefbaarheid te verbeteren en de verantwoordelijkheid van bewoners voor hun eigen woonomgeving te vergroten. Niet alleen door het bewaken van de grote lijnen, maar juist door deze verantwoordelijkheid en bijbehorende mogelijkheden tastbaar te maken en in de praktijk te brengen.

Wijkgericht werken is dus gericht op zowel het gewenste, gedeelde resultaat als het vinden van de weg daar naartoe. Het wijkplatform brengt de diverse betrokkenen samen en vormt voor bewoners een springplank naar de gemeente, politie en andere organisaties. Als een specifiek onderwerp erom vraagt, zal door het wijkplatform een werkgroep worden ingesteld zodat de betrokkenen via korte lijnen een wens of probleem kunnen uitwerken.

Lees meer

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                                                                                    

                                                     

 

     

 

 

   

Andere wijkplatforms

Bent u ook benieuwd naar de andere wijkplatforms? Klik hieronder op de betreffende wijkplatform en u gaat naar de bijbehorende site.